СТАТИИ

История на кованото желязо у нас

Способът за получаване на изделия от метал е известен от преди 5 хиляди години. По българските земи следи от желязната епоха има от 2 хиляди години пр. н. ера. Първите отливки са прости предмети за дома и украшения от мед и бронз. По късно се създават пушки, оръдия и по-едри изделия.

 

Oбработването на желязото е известно и на старите славяни и българите. В славянски гробове са намерени железни ножове, сърпове, украшения и др. Когато обсаждат Солун, славяните използуват стенобитни машини, оковани в желязо, а когато Крум подготвя втория си поход срещу Византия, той разполага с 30 000 войници, облечени в железни ризници, шлемове, щитове, големи ножове и копия. 

 

През ІІ в. в българската държава са обзаведени специални ковашки работилници, в които се изковават оръжия, домашни оръдия и земеделски сечива. По-късно железарството се разпространява из всички селища на страната. В работилниците се изработват, източват, клепат земеделски сечива. Когато през ХVІІІ и ХІХ в. започва усилен строеж на частни къщи и обществени сгради, железарите изковават пирони, скоби, панти, резета, закопчалки, дръжки и чукчета за врати, ръжени, скари, пирустии, вериги, кончета за огнища, свещници, полюлеи и др. При коването се търси хубава форма, някои предмети с декоративно предназначение и други с по-самостоятелен утилитарен характер, като свещници, закачалки, кончета за огнища, чукчета за входни врати, полюлеи, панти за врати и др., се украсяват. Украсата на железните предмети се състои в изковаването на растителни и животински мотиви в краищата на предметите; стъбло с листа в края на пантите за врати, животински глави на кончетата за огнища, стойки във форма на кончета за трикраките свещници, лалета, птичета и кръстове по свещниците и др. Повърхността на желязото се украсява с начукани жлебчета, резки, дъги, колелца, лъкатушки и др.

 

Днес, изделията от ковано желязо прекрасно се вписват със съвременните материали в строителството, архитектурното оформление на сгради, градини, вътрешното обзавеждане на дома, офиса, и др.


Източник: wikipedia

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.