Проектиране, изработка и монтаж на изделия от ковано желязо и метални конструкции

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате сайтът на ЕТ Тодор Димитров - Металика 97, а именно metalik.biz. Използването на този web сайт означава, че приемате и спазвате тези условия.

Използване на сайта

ЕТ Тодор Димитров - Металика 97 ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Web сайт (metalik.biz) само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този сайт (metalik.biz) не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Всички снимки на продукти в този сайт са доказуемо собственост на ЕТ Металика 97 и никоя част от съдържанието на metalik.biz не може да бъде публикувана където и да е без изричното писмено съгласие на ЕТ Тодор Димитров - Металика 97.

Права и отговорности

ЕТ Тодор Димитров - Металика 97 има право да променя продуктите, цените, услугите и промоционалните срокове  в този сайт (metalik.biz) по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. 

Информация от потребителите

Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на ЕТ Тодор Димитров - Металика 97 с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на конфиденциалност от страна на ЕТ Тодор Димитров - Металика 97. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт (metalik.biz) каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от metalik.biz към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. ЕТ Тодор Димитров - Металика 97 не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. ЕТ Тодор Димитров - Металика 97 не налага или препоръчва нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в metalik.biz, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Общи бележки

ЕТ Тодор Димитров - Металика 97 може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за Вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.